top of page

AMD

BLICKA MOT BLACKA

Blacka är en stenhäll under vattenytan,

skära en klar fläck.
Skärblacka den sjunkna staden,

eller Skärblacka en plats att uppfylla.

När börjar och var slutar Blacka?

En ort i ett mellanrum, mellan sjöar, mellan städer, mellan ansvar från kommunal förvaltning, privatägd mark och den kollektiva vägföreningen,

mellan dåtid och framtid,

mellan åkermark och teknisk industri.


Gestaltad Livsmiljö Skärblacka
Ett samarbete med Norrköpings Konstmuseum, Östergötlands Museum, finansierat av Region Öst.

Birth of a cloud. Molnfödelse.
LED light on steam from factory boiler.
The Sigh. Sucken.
10 seconds video loop. Breathing in, breathing out.
bottom of page